Indicaties

Er zijn verschillende redenen om fysiotherapie toe te passen bij het paard. Om ongemakken en blessures te voorkomen is preventieve zorg een belangrijke reden. Of het paard herstellende is van een blessure of operatie, dan kan fysiotherapie helpen dat proces optimaal te laten verlopen.
Ook kan het zo zijn dat het paard lichamelijke klachten heeft ontwikkeld en fysiotherapie nodig is om die klachten te verhelpen. Er zijn verschillende redenen om te denken dat het paard klachten heeft van het bewegingsapparaat. 
Het paard kan dat op verschillende manieren uiten, van hele subtiele signalen tot heftige problemen tijdens het rijden.

-     Er kan een links-rechtsverschil optreden; het paard buigt bijvoorbeeld de ene       kant   op makkelijker dan de andere kant op.
-     Het paard staakt of toont afwijkend gedrag onder het zadel of aan de longe.
-     Het paard is kreupel.
-     Het paard heeft moeite met bijvoorbeeld aangalopperen, in galop blijven of      
      springt steeds verkeerd aan.
-     Het paard heeft moeite met correct achterwaarts gaan. 
-     Het paard leunt op het bit of pakt het bit vast.
-     Singelnijd.
-     Kantelen van het hoofd tijdens het rijden.
-     Het paard heeft moeite met een voetje optillen, bijvoorbeeld bij de hoefsmid.
-     Het paard verandert, in negatieve zin, van bespiering
Zo zijn er nog talloze voorbeelden van uitingen van lichamelijk ongemak, welke allemaal een indicatie kunnen zijn om fysiotherapie toe te passen. Zelfs "eigenschappen" die het paard al jaren heeft, hij wil bijvoorbeeld niet dat je aan de oren zit, kunnen een uiting van pijn zijn en dus te verhelpen.

Ook als u twijfelt of bepaald gedrag toe te schrijven is aan pijn of ongemak, kan het verstandig zijn er eens een fysiotherapeut naar te laten kijken. Wellicht kan er iets gevonden en behandeld worden, voordat het een groter probleem wordt.